Piotr Piątkowski
tel. 693 993 669
e-mail:p.piatkowski@wp.eu